Nieuws

Bezoek uit India

Twee bestuursleden Corry (l) en Riet (r) van het Vekemans Fonds troffen in Brussel de contactpersonen uit India. Meestal verlopen de contacten via de mail, dit was een uitgelezen moment om elkaar eens echt te ontmoeten.

Bouw hostel in Borbam is begonnen

De bouw van het hostel in Borbam is begonnen, althans het grondwerk en het storten van de fundering. Het bouwen lijkt in principe hetzelfde te verlopen als bij ons maar daar is het uitsluitend met met menskracht.

Groen licht

Het Vekemans Fonds mag nog een paar jaar kleding inzamelen, zo blijkt uit een mededeling van wethouder Ad van den Oever in de raadsvergadering van 3 oktober 2017. In 2021 moet het huishoudelijk afval opnieuw worden aanbesteed en is het de vraag of Vekemans nog kleding mag ophalen voor kansarme kinderen in Noord-India.