Vekemansfonds

Het Vekemansfonds is gevestigd in Veldhoven en zet zich in voor kansarme kinderen in het zeer arme noordoosten van India. Door de bouw van scholen en het verstrekken van leerhulpmiddelen kunnen de Dalit- en Tribal kinderen onderwijs krijgen en zich een betere toekomst verwerven. De inkomsten komen uit het inzamelen van oude kleding, donaties en giften van particulieren en sponsoring door bedrijven.

Doe mee!

De minste inspanning om het Vekemansfonds te ondersteunen is mogelijk door simpelweg geld over te maken. Dat kan op allerlei manieren.
Graag bedanken wij alle donateurs, sponsorouders en iedereen die gebruikte kleding bewaart voor onze kledingcontainers.

Onze projecten

 • Wie bij tandartspraktijk Minerva in Eersel voor de eerste keer een afspraak vergeet wordt dit nog vergeven. Indien in hetzelfde jaar nogmaals een afspraak niet nagekomen wordt moet een tarief betaald worden voor de verloren tijd. De optelsom van deze “vergeten afspraken” wordt door de tandartsen Wissing, de Crom en hun team geschonken aan een vooraf aangewezen goed doel. In 2020 en ook in 2021 is het Vekemansfonds het goede doel. Dit fonds helpt de allerarmste kasteloze Dalit en Tribal mensen in Noordoost India. Dit doen ze door, in samenwerking met de zusters Ursulinen in India, onderwijs mogelijk te maken voor de kinderen en door de medische en leefomstandigheden te verbeteren. Mede door de gift van de vergeten afspraken in 2020 was het mogelijk om een auto aan te schaffen in de omgeving van Dharamjaigarh en deze zodanig aan te passen dat het voertuig geschikt is om zieke mensen en zwangere vrouwen naar een medische hulppost te vervoeren. Ziekenhuizen en ambulances zijn er in deze arme gebieden nauwelijks en slechts op zeer grote afstand van elkaar te vinden. Het Vekemansfonds heeft vele begunstigers en sponsorouders in Veldhoven/Oerle en in de Kempendorpen. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.vekemansfonds.nl Het Bestuur van het Vekemansfonds is de tandartsen Wissing en de Crom en hun team van Minerva tandartsen in Eersel zeer dankbaar voor dit mooie gebaar.
  Donated: €0,00
 • In Dhekiajuli zaten veel leerlingen nog op de grond wanneer ze lessen volgden op de St. Ursula school. De Stichting St. Anna was sponsor van bedden en eettafels voor het hostel en kasten en schoolbanken voor de school. Daarnaast konden veel materialen voor schei- en natuurkunde worden aangeschaft.
  Donated: €0,00
 • In Jorhat helpt het Vekemansfonds bij het bouwen van een verdieping op een snel groeiende school. De zusters begonnen deze school voor kasteloze kinderen in een rieten gebouwtje met een zinken dak. Algauw groeide het vertrouwen van de mensen en de kinderen in de zusters, die de mensen helpen op gebied van gezondheid, onderwijs en hygiëne. Het Vekemansfonds heeft al eerder enkele klaslokalen laten bij bouwen bij deze kansrijke school.
  Donated: €0,00
 • Dankzij een mooie donatie konden we de zusters in staat stellen 4 scooters te kopen om de verafgelegen dorpen te bezoeken. Zo kunnen ze contact onderhouden met de gezinnen in meest afgelegen gebieden waar nauwelijks openbaar vervoer is. Ze kunnen kijken naar de behoeften en noden van deze gezinnen, brengen medicijnen en bieden hulp waar het kan.
  Donated: €0,00

Hoe kun je ons helpen?

Start een actie

Start zelf een actie en haal geld op voor het Vekemansfonds. Laat je sponsoren bij een sportief evenement, verkoop tweedehands spullen of organiseer een modeshow.

Geef

De minste inspanning om het Vekemansfonds te ondersteunen is mogelijk door simpelweg geld over te maken. Dat kan op allerlei manieren.

Doe mee

Wil je wandelen, fietsen of hardlopen voor het Vekemansfonds? Meld je aan bij een bestaande actie / evenement en haal geld op voor het Vekemansfonds.

Sponsor een project

Als bedrijf, instelling, school kun je een van onze projecten in India geheel of gedeeltelijk te adopteren. Neem met ons contact op om de verschillende mogelijkheden door te nemen.

Onze resultaten

Het Vekemansfonds selecteert projecten die allen ertoe leiden om kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Dat kunnen lespakketen zijn, schoolmeubilair, computers, maar ook scholen en hostels. Soms is financiering van een waterput nodig omdat in een dorp deze basisvoorziening niet aanwezig is. Of een bijdrage aan een theeplantage om gezinnen aan wat inkomen te helpen. Want de aanwezigheid van elementaire basisvoorzieningen is een belangrijke voorwaarde om naar school te kunnen gaan.

Het Vekemansfonds besteedt 95% van de inkomsten aan het goede doel. Dit kan alleen maar omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt. Zij krijgen geen beloning of andere vormen van bezoldiging.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Vekemans projecten in India