Vekemans Fonds

Het Vekemans Fonds is gevestigd in Veldhoven en zet zich in voor kansarme kinderen in het zeer arme noordoosten van India. Door de bouw van scholen en het verstrekken van leerhulpmiddelen kunnen de Dalit- en Tribal kinderen onderwijs krijgen en zich een betere toekomst verwerven. De inkomsten komen uit het inzamelen van oude kleding, donaties en giften van particulieren en sponsoring door bedrijven.

Doe mee!

De minste inspanning om het Vekemans Fonds te ondersteunen is mogelijk door simpelweg geld over te maken. Dat kan op allerlei manieren.

Onze projecten

 • In Borbam is het Vekemanshostel nagenoeg gereed en in gebruik genomen. De bisschop heeft het lintje officieel doorgeknipt en de plechtige opening zal plaatsvinden wanneer er een afgevaardigde van het Fonds aanwezig kan zijn. Er kunnen ruim 60 kinderen van de theeplukkers in dit hostel wonen en naar school gaan.
  Donated: €0,00
 • Aan de verdieping op de Ursuline secondary School in Pratappur wordt flink gebouwd. De begane grond is tot stand gekomen met hulp van Kindermissiewerk in Duitsland. De zusters gebruiken het gebouw, naast de functie van school, ook voor programma's voor jeugd, vrouwen en oudere mensen.
  Donated: €0,00
 • Het Vekemans Fonds draagt bij aan de (extra) studiekosten van 16 zusters. Zij waren bezig een graad te halen in onderwijsbevoegdheid, maar de regering heeft aangekondigd dat ze tot hun 33e jaar de kans krijgen dit versneld te doen (niet de 4 jaar die er voor stonden), anders vervalt hun kwalificatie. Ondanks het feit dat ze nu al fulltime voor de klas staan, zijn deze zusters met veel enthousiasme begonnen aan de versnelde cursus.
  Donated: €0,00
 • Voor de St Ursula school in Kartic werden laboratoriummaterialen aangeschaft. Voorheen kon nooit in praktijk worden geoefend. Volgens de zusters zal de kennis die deze tribaal kinderen nu opdoen voor altijd in hun herinnering blijven en zal het hen nieuwe mogelijkheden bieden.
  Donated: €0,00

Hoe kun je ons helpen?

Start een actie

Start zelf een actie en haal geld op voor het Vekemans Fonds. Laat je sponsoren bij een sportief evenement, verkoop tweedehands spullen of organiseer een modeshow.

Geef

De minste inspanning om het Vekemans Fonds te ondersteunen is mogelijk door simpelweg geld over te maken. Dat kan op allerlei manieren.

Doe mee

Wil je wandelen, fietsen of hardlopen voor het Vekemans Fonds? Meld je aan bij een bestaande actie / evenement en haal geld op voor het Vekemans Fonds.

Sponsor een project

Als bedrijf, instelling, school kun je een van onze projecten in India geheel of gedeeltelijk te adopteren. Neem met ons contact op om de verschillende mogelijkheden door te nemen.

Onze resultaten

Het Vekemans Fonds selecteert projecten die allen ertoe leiden om kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Dat kunnen lespakketen zijn, schoolmeubilair, computers, maar ook scholen en hostels. Soms is financiering van een waterput nodig omdat in een dorp deze basisvoorziening niet aanwezig is. Of een bijdrage aan een theeplantage om gezinnen aan wat inkomen te helpen. Want de aanwezigheid van elementaire basisvoorzieningen is een belangrijke voorwaarde om naar school te kunnen gaan.

Het Vekemans Fonds besteedt 95% van de inkomsten aan het goede doel. Dit kan alleen maar omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt. Zij krijgen geen beloning of andere vormen van bezoldiging.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Vekemans projecten in India