Projecten

Het Vekemans Fonds besteedt per jaar gemiddeld ongeveer € 100.000 aan projecten.

Hoe komt een project tot stand?
Het bestuur beoordeelt twee keer per jaar de aanvragen die door de zusters Ursulinen in India worden ingediend. De zusters geven duidelijk aan wat en waarom ze deze aanvraag doen met een locatieomschrijving en offertes. Het bestuur hanteert een aantal criteria en onderhoudt een levendig contact met de zusters. Hierdoor blijven we precies op de hoogte van de voortgang. De middelen worden rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de zusters Ursulinen, er zijn geen tussenpersonen. Rechtstreekse, eerlijk hulp.

Welke projecten steunt het Vekemans?

De projecten zijn heel divers, om je een indruk te geven:
 • In de kerstperiode van 2018-2019 heeft Optiek Verhoeven de opbrengst van de brillenactie beschikbaar gesteld aan het Vekemans Fonds. In Khetri, deelstaat Assam, hebben we de zusters Ursulinen geholpen om een eet/studiezaal in te richten voor de vele kinderen die daar in het hostel verblijven. De kinderen studeerden en aten zittend op de vloer bij gebrek aan meubilair. Aangezien dit gedeelte van India ook winters heeft met temperaturen rond het vriespunt en het klimaat hier ook weken van moesson (onafgebroken regen) kent, was dit verre van ideaal. De zusters en kinderen zijn erg dankbaar voor dit mooie gebaar.
  Donated: €0,00
 • Met de opbrengst van het kienen van RKVVO heeft het Vekemans Fonds in Borbam (Assam) de zusters Ursulinen financieel geholpen met de aanschaf van medicijnen, een rolstoel, een draagbaar en enkele infuushouders. In dit grote gebied is er nauwelijks medische hulp voor duizenden mensen. In het medische gebouwtje bij het hostel komt enkele malen per week een dokter en de nurses van de Ursulinen staan er de zieken bij. Zij kunnen hier veel volwassenen en kinderen mee helpen.
  Donated: €0,00
 • Begin mei nam cycloon Fani het dak mee van de zojuist gerenoveerde Hindi Medium School in Jalpaiguri. (West Bengalen) Het Vekemans Fonds steunde de renovatie en daarna ook het herstel van het dak.
  Donated: €0,00
 • In de dorpen Gumla en Bhaiswar en ook in Nimha en Simdega worden al jaren naai-weeflessen en computerlessen verzorgd. Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door een trouwe sponsor. Vooral de naailessen bieden vele vrouwen, die niet de mogelijkheid hebben om meer studie te volgen, een kans op een inkomen en een zelfstandig bestaan.
  Donated: €0,00
 • In Jhingo is het eindelijk gelukt om de medische post, die al eerder gebouwd is met hulp van het Vekemansfonds, van een dokter te voorzien. Een oudere dokter komt 3 dagen in de week werken in het Health Center. Van heinde en ver komen de arme dorpsbewoners voor medische hulp. Vooral op marktdagen wordt de lange voettocht naar Jhingo vaak gecombineerd met een doktersconsult. Ook mensen die niets kunnen betalen worden behandeld.
  Donated: €0,00
 • In Chhattisgarh zijn 2 scholen inmiddels (bijna) af. In Kodaura en Pratappur zijn praktijklokalen bijgekomen waar computer-, biologie-, scheikunde- en chemielessen gegeven kunnen worden. Beter onderwijs verruimt de mogelijkheden voor de studenten om op eigen benen te staan.
  Donated: €0,00
 • In Borbam is het Vekemanshostel nagenoeg gereed en in gebruik genomen. De bisschop heeft het lintje officieel doorgeknipt en de plechtige opening zal plaatsvinden wanneer er een afgevaardigde van het Fonds aanwezig kan zijn. Er kunnen ruim 60 kinderen van de theeplukkers in dit hostel wonen en naar school gaan.
  Donated: €0,00
 • Het Vekemans Fonds draagt bij aan de (extra) studiekosten van 16 zusters. Zij waren bezig een graad te halen in onderwijsbevoegdheid, maar de regering heeft aangekondigd dat ze tot hun 33e jaar de kans krijgen dit versneld te doen (niet de 4 jaar die er voor stonden), anders vervalt hun kwalificatie. Ondanks het feit dat ze nu al fulltime voor de klas staan, zijn deze zusters met veel enthousiasme begonnen aan de versnelde cursus.
  Donated: €0,00