Nieuws

Meer kledingcontainers, meer ophalen!

In overleg met de gemeente is flink met de stofkam door de opstelling van de kledingcontainers in Veldhoven gegaan. Sommige containers kregen een betere plaats. Of er werden een tweede container neergezet,

Bezoek uit India

Twee bestuursleden Corry (l) en Riet (r) van het Vekemans Fonds troffen in Brussel de contactpersonen uit India. Meestal verlopen de contacten via de mail, dit was een uitgelezen moment om elkaar eens echt te ontmoeten.

Bouw hostel in Borbam is begonnen

De bouw van het hostel in Borbam is begonnen, althans het grondwerk en het storten van de fundering. Het bouwen lijkt in principe hetzelfde te verlopen als bij ons maar daar is het uitsluitend met met menskracht.