Wethouder Nicole Raemakers wil het inzamelen van kleding door het Vekemans Fonds beëindigen. Het Fonds heeft een vergunning voor onbepaalde tijd om in Veldhoven de oude kleding in te zamelen. Verspreid over Veldhoven staan bijna 30 containers. Met de jaarlijkse opbrengst van ongeveer

€ 50.000 wil de gemeente de schatkist van de gemeente spekken. Dit initiatief bedreigt het voorbestaan van stichting. Het ingezamelde geld helpt kansarme kinderen in Noordoost India aan beter onderwijs.

Het bestuur van het fonds heeft de media opgezocht om de gevolgen voor het Fonds / kinderen in India uit te leggen. Het Fonds ontving vele reacties, merendeel reacties van ontsteltenis. Het raadslid Hanny van den Berg van het CDA heeft vervolgens schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Daardoor kwam dit onderwerp op 11 oktober jl. aan de orde in de gemeenteraad. Alle fracties stelden vragen aan de wethouder. De wethouder stelt dat zij zich houdt aan de afspraken van de raad door het afval kostendekkend te maken en geen geld meer te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Als de raad anders wil dan moet het met voorstellen komen.

Driek van de Vondervoort, voorzitter van het Vekemans Fonds, onderhoudt de contacten met de fracties, ondersteund door medebestuursleden en heeft hen vroegtijdig geïnformeerd en allerlei vragen beantwoord. De hoop en de verwachting is dat de fracties actie ondernemen.