Het Vekemans Fonds in de verdrukking

Wethouder Nicole Raemakers wil het inzamelen van kleding door het Vekemans Fonds beëindigen. Het Fonds heeft een vergunning voor onbepaalde tijd om in Veldhoven de oude kleding in te zamelen. Verspreid over Veldhoven staan bijna 30 containers. Met de jaarlijkse opbrengst van ongeveer

€ 50.000 wil de gemeente de schatkist van de gemeente spekken. Dit initiatief bedreigt het voorbestaan van stichting. Het ingezamelde geld helpt kansarme kinderen in Noordoost India aan beter onderwijs.

Het bestuur van het fonds heeft de media opgezocht om de gevolgen voor het Fonds / kinderen in India uit te leggen. Het Fonds ontving vele reacties,