Vekemans Fonds hoopt op een beter 2017

Met het wisselen van het jaar is het goed om terug te kijken en vooruit te blikken. Voor het Vekemans Fonds was 2016 een roerig jaar, waarin de toekomst plotsklaps erg ongewis is geworden. De kledinginzameling als belangrijkst inkomstenbron dreigt vanuit de gemeente Veldhoven te worden beëindigd. En daarmee ook het bestaansrecht van het Fonds dat zich bezig houdt met het helpen van kansarme kinderen in Noord-India.

Hartverwarmende reacties

De publiciteit hierover heeft geleid tot vele hartverwarmende reacties in de vorm van steunbetuigingen, maar ook verontwaardiging over het voornemen van de gemeente. Alle mensen die hebben gereageerd en op de bres hebben gesprongen voor het voortbestaan van het Fonds bedanken we op deze manier. We hebben daar veel hoop uitgeput om met ons goed-doelen-werk door te gaan.

In de publiciteit hierover is de firma Baetsen genoemd, maar deze firma speelt geen rol in de kwestie Vekemans Fonds en de Gemeente.

Mogelijk een oplossing

Intussen zitten we aan tafel met de gemeente om tot een goede oplossing te komen. Er zijn openingen om nog inkomsten te genereren. Verder wordt door beide partijen juridisch bekeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van de aanbesteding ‘huisvuil’. Huisvuil vinden we in dit verband een vreemde benaming, liever spreken we over kleding die hergebruikt wordt. Het Vekemans Fonds blijft hoop houden op een goede afloop, zoals in de Veldhovense Revue Pastoor Vekemans ‘zelf’ aangaf: ‘De kledinginzameling door het Vekemans Fonds moet blijven…’

Kinderen niet in de steek laten

De vele Veldhovenaren die kleding brachten naar de kledingcontainers verspreid over heel Veldhoven steunden hiermee de onderwijsprojecten voor kinderen in het armste deel van India. Deze kinderen die het zo hard nodig hebben willen we niet in de steek laten. En vele vinden dat met ons.

Kleding ophalen in de Kempen

Het Vekemans Fonds heeft van de gezamenlijke gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Oirschot een aanbod gekregen om twee maal per jaar huis-aan-huis oude kleding op te halen. Dat zijn in totaal 35.000 huisadressen. Het Vekemans Fonds heeft daar positief op gereageerd. Op dit moment wordt onderzocht of dat voor het Fonds een haalbare kaart is.