Op de kledingcontainers van goede doelen stichting Vekemans Fonds is een nieuwe sticker geplakt. Deze sticker laat de nieuwe huisstijl van het fonds zien. Op de sticker staat informatie wat wel of niet in de kledingcontainer mag worden gedeponeerd.