Geen categorie

Uitslag loterij kledinginzameling Pastoor Vekemansfonds

De op zaterdag 3 september gehouden kledinginzamelingsactie voor het Pastoor Vekemansfonds in Oirschot heeft de verwachtingen van de organisatie wederom overtroffen. Door een bedrijf zijn een aantal prijsjes beschikbaar gesteld. Recentelijk heeft Pastoor Leendert Spijkers de winnende loten getrokken. De prijsjes zijn gevallen op lotnummers 711, 730, 740, 746, 753, 765, 773, 784, en 792. De winnaars kunnen contact opnemen met Tiny Renders: 06-51883903.

Kledinginzameling Oirschot zaterdag 3 september 2022 voor het Pastoor Vekemansfonds

Onthulling cheque sponsorloop BS Sint Jan Baptist Oerle

Afgelopen vrijdag 24 juni werd het bedrag onthuld, dat de kinderen van Basisschool Sint Jan Baptist in Oerle bij elkaar hadden gelopen tijdens de sponsorloop op 15 juni jl.
Onze bestuursleden Aad, Riet en Diane waren op het schoolplein aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen en Aad sprak mooie woorden om iedereen te bedanken.
Het was een spannend moment toen het bedrag onthuld werd. Een bedrag van maar liefst 5.780 euro is door de kinderen opgehaald. We waren er stil van. Wat een enorm bedrag!

Sponsorloop Basisschool Sint Jan Baptist

256 dolenthousiaste kinderen hielden op 15 juni een sponsorloop voor het Vekemansfonds. Aangemoedigd door heel veel opa’s en oma’s, papa’s en mama’s en broertjes en zusjes renden de kinderen hun rondjes. Ze steunen hiermee hun schoolgenootjes in India. In een PowerPoint presentatie op school hadden ze gezien hoe deze kinderen naar school gaan en thuis leven. Met het bijeengelopen bedrag gaan ze een aantal kindjes van hun eigen leeftijd steunen. 

Na afloop van de sponsorloop kregen de kinderen een lekker glaasje ranja van de school en een zakje chips van het Vekemansfonds.

Super dat het volledige schoolteam hier ook enthousiast aan meegewerkt heeft.

ACTIE BASISSCHOOL SINT JAN BAPTIST VOOR HET VEKEMANSFONDS

Op woensdag 15 juni a.s. zullen de kinderen van de basisschool in Oerle een actie houden ter ondersteuning van de kansarme kinderen in India. Het geld dat opgehaald wordt met deze actie komt rechtstreeks ten goede aan deze kinderen.

Voorafgaand aan de actie zal Corrie Kampinga namens het Vekemansfonds een presentatie verzorgen aan alle groepen van de school. In deze presentatie kunnen de kinderen zien hoe hun leeftijdsgenootjes in India naar school gaan en wat de overeenkomsten en de verschillen zijn met hun school in Oerle.
Het Vekemansfonds is hartstikke blij dat de basisschool mee wil werken aan de doelstelling van het Vekemansfonds:

Donatie voor het Vekemansfonds

Al enkele jaren spaart Minerva Tandartsen Eersel de betalingen voor het “niet nakomen van een afspraak” op en wordt er jaarlijks een donatie gedaan aan een goed doel. Voor de jaren 2020 en 2021 was het goede doel het Vekemansfonds. Het Vekemansfonds zet zich in voor kansarme kinderen in India.
Op donderdag 17 maart jl. mochten Riet van de Ven en Aad Faasen namens het Vekemansfonds een donatie van € 2023,30 in ontvangst nemen van Marloes de Crom en Henry Wissing, tandartsen van Minerva Tandartsen.
De donatie zal gebruikt worden voor de aanschaf van meubilair voor een school en meisjeshostel in Sonabheel (deelstaat Assam Noordoost India).

Gouden jubileum zuster Philomina

Op 31 december vierde zuster Philomina, provinciaal overste van Chhattisgarh, haar Gouden Jubileum. Zuster Philomina is al vele jaren onze contactpersoon in India en was meerdere keren in Oerle, ook al in de tijd van pastoor Vekemans. Omdat Corona in deze deelstaat momenteel niet erg heerst, was het mogelijk dit heugelijke feit te vieren met familie, de zusters, paters, kinderen en ouders. In een plechtige H. Mis op het binnenplein van drie grote scholen die bij het klooster staan, vond de huldiging plaats. Wij kregen het op film en talrijke foto’s te zien. Wat steeds opvalt is het kleurrijke decor waarin alles gebeurt en de mooie dans en zang zoals ze dat daar kunnen.

Kledinginzameling in Oirschot op zaterdag 18 september!

Op zaterdag 18 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur zal de Parochie St. Odulphus van Brabant in vervolg op vorig jaar weer een kledinginzameling houden t.b.v. het Pastoor Vekemansfonds.
Inzameling geschiedt vanuit Pastoraal Centrum aan de Nieuwstraat 17 in Oirschot.

Naast kleding is ook ander textiel en bv schoeisel welkom (zie afbeelding wat wel en niet ingeleverd mag worden). Het is belangrijk dat u het schoon en droog en in een gesloten plastic zak inlevert.
Bestuursleden van het Vekemansfonds en andere vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de spullen in dank aan te nemen.

In Veldhoven is het Vekemansfonds door de gemeente Veldhoven aangewezen als de enige inzamelaar van kleding.

Loterij kledinginzameling Vekemansfonds in Oirschot

De onlangs gehouden kledinginzamelingsactie voor het Vekemansfonds in Oirschot heeft de verwachtingen van de organisatie wederom overtroffen. Door enkele bedrijven en organisaties zijn enkele prijzen beschikbaar gesteld. De ballonvaart beschikbaar gesteld door Greetzz Ballonvaarten is gevallen op lotnummer 890. Een vijftal cadeaubonnen van ’t Bint zijn gevallen op lotnummers 886, 881, 829, 865 en 805. Deelname aan een workshop klootschieten beschikbaar gesteld door Klootschietvereniging de Kempen is er voor de eigenaars van lotnummers 823, 904, 833 en 860. De winnaars kunnen contact opnemen met Tiny Renders: 06-51883903.