Geen categorie

Donatie voor het Vekemansfonds

Al enkele jaren spaart Minerva Tandartsen Eersel de betalingen voor het “niet nakomen van een afspraak” op en wordt er jaarlijks een donatie gedaan aan een goed doel. Voor de jaren 2020 en 2021 was het goede doel het Vekemansfonds. Het Vekemansfonds zet zich in voor kansarme kinderen in India.
Op donderdag 17 maart jl. mochten Riet van de Ven en Aad Faasen namens het Vekemansfonds een donatie van € 2023,30 in ontvangst nemen van Marloes de Crom en Henry Wissing, tandartsen van Minerva Tandartsen.
De donatie zal gebruikt worden voor de aanschaf van meubilair voor een school en meisjeshostel in Sonabheel (deelstaat Assam Noordoost India).

Gouden jubileum zuster Philomina

Op 31 december vierde zuster Philomina, provinciaal overste van Chhattisgarh, haar Gouden Jubileum. Zuster Philomina is al vele jaren onze contactpersoon in India en was meerdere keren in Oerle, ook al in de tijd van pastoor Vekemans. Omdat Corona in deze deelstaat momenteel niet erg heerst, was het mogelijk dit heugelijke feit te vieren met familie, de zusters, paters, kinderen en ouders. In een plechtige H. Mis op het binnenplein van drie grote scholen die bij het klooster staan, vond de huldiging plaats. Wij kregen het op film en talrijke foto’s te zien. Wat steeds opvalt is het kleurrijke decor waarin alles gebeurt en de mooie dans en zang zoals ze dat daar kunnen.

Kledinginzameling in Oirschot op zaterdag 18 september!

Op zaterdag 18 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur zal de Parochie St. Odulphus van Brabant in vervolg op vorig jaar weer een kledinginzameling houden t.b.v. het Pastoor Vekemansfonds.
Inzameling geschiedt vanuit Pastoraal Centrum aan de Nieuwstraat 17 in Oirschot.

Naast kleding is ook ander textiel en bv schoeisel welkom (zie afbeelding wat wel en niet ingeleverd mag worden). Het is belangrijk dat u het schoon en droog en in een gesloten plastic zak inlevert.
Bestuursleden van het Vekemansfonds en andere vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de spullen in dank aan te nemen.

In Veldhoven is het Vekemansfonds door de gemeente Veldhoven aangewezen als de enige inzamelaar van kleding.

Loterij kledinginzameling Vekemansfonds in Oirschot

De onlangs gehouden kledinginzamelingsactie voor het Vekemansfonds in Oirschot heeft de verwachtingen van de organisatie wederom overtroffen. Door enkele bedrijven en organisaties zijn enkele prijzen beschikbaar gesteld. De ballonvaart beschikbaar gesteld door Greetzz Ballonvaarten is gevallen op lotnummer 890. Een vijftal cadeaubonnen van ’t Bint zijn gevallen op lotnummers 886, 881, 829, 865 en 805. Deelname aan een workshop klootschieten beschikbaar gesteld door Klootschietvereniging de Kempen is er voor de eigenaars van lotnummers 823, 904, 833 en 860. De winnaars kunnen contact opnemen met Tiny Renders: 06-51883903.

Kledinginzameling Oirschot 26 en 27 juni voor het Pastoor Vekemansfonds

 Het Vekemansfonds is in 1983 in Oerle opgericht door de toenmalige pastoor Gerard Vekemans. Hij zamelde geld in, voornamelijk giften, voor de Zusters Ursulinen uit Tildonk in België, die in India de kasteloze kinderen in de armste gebieden onderdak en onderwijs wilde geven. De bekendste zuster uit de orde van de Ursulinen was moeder Theresa; zij was wereldwijd bekend om haar inzet voor de armste der armen in India. Pastoor Vekemans bracht het geld toentertijd zelf naar de zusters in Tildonk opdat er niets aan de strijkstok bleef hangen! Meer info over de mogelijkheden voor het doneren van een bijdrage of sponsoren van een kind op  www.vekemansfonds.nl
Bijdrage door het inzamelen van kleding kan ook.

Kledinginzameling in Veldhoven door Vekemansfonds gaat door

In Veldhoven is de kledinginzameling geregeld via de kledingcontainers van het Vekemansfonds. Deze worden vaak meerdere keren per week geleegd. U kunt uw kleding, schoenen en ander textiel gewoon blijven inleveren. Onze afhaler is erg alert op extra kledinginzameling en rijdt nu vaker zijn ronde. Mocht u een volle container aantreffen, probeer dan een andere container in de buurt of bel het nummer wat vermeld staat op de container.

Link naar nieuwsbericht NOS: Nieuwsbericht NOS kledinginzameling

Het Vekemansfonds bezoekt kinderen en projecten in India.

Donderdag zijn twee van onze bestuursleden van het Vekemansfonds naar India afgereisd om weer een bezoek te brengen aan de zusters Ursulinen in India. Corrie verzorgt de administratie en correspondentie van de sponsorkinderen en Riet onderhoudt de contacten betreffende de projecten.
Zij gaan de deelstaten Chhattisgarh, West- Bengalen en Assam bezoeken en hopen veel kinderen te mogen ontmoeten die door de steun van onze trouwe sponsors de kans krijgen om naar school te gaan.
Daarnaast gaan zij de mooie projecten bezoeken die de laatste jaren zijn gerealiseerd met de middelen die we genereren uit het ophalen van gebruikte kleding en de donaties van begunstigers.