Geen categorie

Meer kledingcontainers, meer ophalen!

In overleg met de gemeente is flink met de stofkam door de opstelling van de kledingcontainers in Veldhoven gegaan. Sommige containers kregen een betere plaats. Of er werden een tweede container neergezet, ook kwamen er nieuwe locaties bij. Zo ook bij het MFA-Noord. Deze container is in het bijzijn van de Veldhovense wethouder Ad van den Oever en de voorzitter van het Vekemans Fonds, Driek van de Vondervoort, in gebruik genomen. Dit deden zij door een zak met kleding in de container te deponeren.

Enkele containers kregen een likje verf, ook andere containers komen nog aan de beurt.

Bezoek uit India

Twee bestuursleden Corry (l) en Riet (r) van het Vekemans Fonds troffen in Brussel de contactpersonen uit India. Meestal verlopen de contacten via de mail, dit was een uitgelezen moment om elkaar eens echt te ontmoeten.

Groen licht

Het Vekemans Fonds mag nog een paar jaar kleding inzamelen, zo blijkt uit een mededeling van wethouder Ad van den Oever in de raadsvergadering van 3 oktober 2017. In 2021 moet het huishoudelijk afval opnieuw worden aanbesteed en is het de vraag of Vekemans nog kleding mag ophalen voor kansarme kinderen in Noord-India.  Het bestuur van het Fonds is blij dat voorlopig de kleding op de gebruikelijke manier kan worden ingezameld. klik verder voor de krantenberichten.

 

        

Stand van zaken

De coalitie is met het vertrek van wethouder Nicole Raemakers geklapt. VSA maakt plaats voor de VVD. En uit een gezamenlijk persbericht staat letterlijk: ‘Er wordt gewerkt aan een goede oplossing voor het Pastoor Vekemans Fonds..’. Dat klinkt erg hoopgevend.

Steunbetuigingen

Het Vekemans Fonds ontving afgelopen jaar maar ook dit jaar nog steeds veel steunbetuigingen. Dat gebeurde in allerlei vormen: mondeling, via de mail of via de media. Deze uitgebreide ingezonden brief van Huub Stroeks in het Eindhovens Dagblad laat niets aan duidelijkheid over.

Terugblik op een roerig jaar 2016

Vekemans Fonds hoopt op een beter 2017

Met het wisselen van het jaar is het goed om terug te kijken en vooruit te blikken. Voor het Vekemans Fonds was 2016 een roerig jaar, waarin de toekomst plotsklaps erg ongewis is geworden. De kledinginzameling als belangrijkst inkomstenbron dreigt vanuit de gemeente Veldhoven te worden beëindigd. En daarmee ook het bestaansrecht van het Fonds dat zich bezig houdt met het helpen van kansarme kinderen in Noord-India.

Hartverwarmende reacties

De publiciteit hierover heeft geleid tot vele hartverwarmende reacties in de vorm van steunbetuigingen,