Geen categorie

Groen licht

Het Vekemans Fonds mag nog een paar jaar kleding inzamelen, zo blijkt uit een mededeling van wethouder Ad van den Oever in de raadsvergadering van 3 oktober 2017. In 2021 moet het huishoudelijk afval opnieuw worden aanbesteed en is het de vraag of Vekemans nog kleding mag ophalen voor kansarme kinderen in Noord-India.  Het bestuur van het Fonds is blij dat voorlopig de kleding op de gebruikelijke manier kan worden ingezameld. klik verder voor de krantenberichten.

 

        

Stand van zaken

De coalitie is met het vertrek van wethouder Nicole Raemakers geklapt. VSA maakt plaats voor de VVD. En uit een gezamenlijk persbericht staat letterlijk: ‘Er wordt gewerkt aan een goede oplossing voor het Pastoor Vekemans Fonds..’. Dat klinkt erg hoopgevend.

Steunbetuigingen

Het Vekemans Fonds ontving afgelopen jaar maar ook dit jaar nog steeds veel steunbetuigingen. Dat gebeurde in allerlei vormen: mondeling, via de mail of via de media. Deze uitgebreide ingezonden brief van Huub Stroeks in het Eindhovens Dagblad laat niets aan duidelijkheid over.

Terugblik op een roerig jaar 2016

Vekemans Fonds hoopt op een beter 2017

Met het wisselen van het jaar is het goed om terug te kijken en vooruit te blikken. Voor het Vekemans Fonds was 2016 een roerig jaar, waarin de toekomst plotsklaps erg ongewis is geworden. De kledinginzameling als belangrijkst inkomstenbron dreigt vanuit de gemeente Veldhoven te worden beëindigd. En daarmee ook het bestaansrecht van het Fonds dat zich bezig houdt met het helpen van kansarme kinderen in Noord-India.

Hartverwarmende reacties

De publiciteit hierover heeft geleid tot vele hartverwarmende reacties in de vorm van steunbetuigingen,

Het Vekemans Fonds in de verdrukking

Wethouder Nicole Raemakers wil het inzamelen van kleding door het Vekemans Fonds beëindigen. Het Fonds heeft een vergunning voor onbepaalde tijd om in Veldhoven de oude kleding in te zamelen. Verspreid over Veldhoven staan bijna 30 containers. Met de jaarlijkse opbrengst van ongeveer

€ 50.000 wil de gemeente de schatkist van de gemeente spekken. Dit initiatief bedreigt het voorbestaan van stichting. Het ingezamelde geld helpt kansarme kinderen in Noordoost India aan beter onderwijs.

Het bestuur van het fonds heeft de media opgezocht om de gevolgen voor het Fonds / kinderen in India uit te leggen. Het Fonds ontving vele reacties,

Het Vekemans Fonds heeft een nieuwe huisstijl

Het Vekemans Fonds heeft zich een nieuwe jas aangemeten. De oude huisstijl was na zoveel jaren aan een nieuwe vormgeving toe. Ontwerper Sjoerd Cloos heeft het nieuwe gezicht bedacht. De V van Vekemans waarin je door de punten ook twee figuurtjes kunt zien. Dat zijn de kinderen in India waar we het allemaal voor doen. De kleur groen verwijst naar duurzaam, want dat wil het Vekemans Fonds zijn. We hergebruiken immers uw afgedankte kleding en we investeren op een duurzame manier in de toekomst van kinderen. Voortaan herkent u het Vekemans Fonds dus aan deze nieuwe outfit, zowel op de kledingcontainers als op de website,