Op woensdag 15 juni a.s. zullen de kinderen van de basisschool in Oerle een actie houden ter ondersteuning van de kansarme kinderen in India. Het geld dat opgehaald wordt met deze actie komt rechtstreeks ten goede aan deze kinderen.

Voorafgaand aan de actie zal Corrie Kampinga namens het Vekemansfonds een presentatie verzorgen aan alle groepen van de school. In deze presentatie kunnen de kinderen zien hoe hun leeftijdsgenootjes in India naar school gaan en wat de overeenkomsten en de verschillen zijn met hun school in Oerle.
Het Vekemansfonds is hartstikke blij dat de basisschool mee wil werken aan de doelstelling van het Vekemansfonds: onderwijs voor de kansarme kinderen in India.