De bouw van het hostel in Borbam is begonnen, althans het grondwerk en het storten van de fundering. Het bouwen lijkt in principe hetzelfde te verlopen als bij ons maar daar is het uitsluitend met met menskracht.