Het Vekemansfonds is in 1983 in Oerle opgericht door de toenmalige pastoor Gerard Vekemans. Hij zamelde geld in, voornamelijk giften, voor de Zusters Ursulinen uit Tildonk in België, die in India de kasteloze kinderen in de armste gebieden onderdak en onderwijs wilde geven. De bekendste zuster uit de orde van de Ursulinen was moeder Theresa; zij was wereldwijd bekend om haar inzet voor de armste der armen in India. Pastoor Vekemans bracht het geld toentertijd zelf naar de zusters in Tildonk opdat er niets aan de strijkstok bleef hangen! Meer info over de mogelijkheden voor het doneren van een bijdrage of sponsoren van een kind op  www.vekemansfonds.nl
Bijdrage door het inzamelen van kleding kan ook. Vorig jaar hebben we voor de 1e keer in Oirschot tijdens de zomeravondmarkten kleding, textiel en schoeisel ingezameld in Oirschot. De actie werd buitengewoon enthousiast ontvangen en is een groot succes geworden. We hebben toegezegd ook in de toekomst in Oirschot kleding te willen blijven inzamelen ten behoeve van kansarme kinderen in India. En ondanks dat de zomeravondmarkten dit jaar geen doorgang kunnen vinden, worden de inwoners van de gemeente Oirschot in de gelegenheid gesteld om hun overbodige kleding aan het Vekemansfonds te geven.
Deze kleding kan ingeleverd worden bij het Parochiecentrum aan de Nieuwstraat 17 op vrijdag 26 juni van 10.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag 27 juni a.s. van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Bestuursleden en andere vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de spullen in dank aan te nemen.
Iedereen die kleding inlevert ontvangt een gratis lot. Voor de winnaars zijn wederom mooie prijsjes beschikbaar/ De prijzen zijn gratis beschikbaar gesteld door een aantal bedrijven en organisaties.
Wij nemen uw overtollige kleding en schoeisel graag in ontvangst. Als de spullen opgehaald dienen te worden kunt u bellen met het nummer
06-51883903