Vekemans Fonds

Het Vekemans Fonds is gevestigd in Veldhoven en zet zich in voor kansarme kinderen in het zeer arme noordoosten van India. Door de bouw van scholen en het verstrekken van leerhulpmiddelen kunnen de Dalit- en Tribal kinderen onderwijs krijgen en zich een betere toekomst verwerven. De inkomsten komen uit het inzamelen van oude kleding, donaties en giften van particulieren en sponsoring door bedrijven.

Doe mee!

De minste inspanning om het Vekemans Fonds te ondersteunen is mogelijk door simpelweg geld over te maken. Dat kan op allerlei manieren.

Onze projecten

 • Timmerlui werken hier aan onderdelen van Ordih Middle School in Chhattisgarh. Het Vekemans Fonds betaalde € 24.000 en het bisdom eenzelfde bedrag. De school is bestemd voor arme Tribal kinderen, dropouts, wezen en weggelopen meisjes.
  Donated: €0,00
 • Een stenen muur werd aangelegd ter beveiliging van het schoolgebouw.
  Donated: €0,00
 • De bouw van het hostel in Borbam is begonnen, althans het grondwerk en het storten van de fundering. Het bouwen lijkt in principe hetzelfde te verlopen als bij ons maar daar is het uitsluitend met met menskracht.
  Donated: €0,00
 • De aanschaf van schoolmeubilair op drie scholen in Assam. Dit zorgt voor uitbreiding van de scholen en daarvoor is aanvullend schoolmeubilair nodig.
  Donated: €0,00

Hoe kun je ons helpen?

Start een actie

Start zelf een actie en haal geld op voor het Vekemans Fonds. Laat je sponsoren bij een sportief evenement, verkoop tweedehands spullen of organiseer een modeshow.

Geef

De minste inspanning om het Vekemans Fonds te ondersteunen is mogelijk door simpelweg geld over te maken. Dat kan op allerlei manieren.

Doe mee

Wil je wandelen, fietsen of hardlopen voor het Vekemans Fonds? Meld je aan bij een bestaande actie / evenement en haal geld op voor het Vekemans Fonds.

Sponsor een project

Als bedrijf, instelling, school kun je een van onze projecten in India geheel of gedeeltelijk te adopteren. Neem met ons contact op om de verschillende mogelijkheden door te nemen.

Onze resultaten

Het Vekemans Fonds selecteert projecten die allen ertoe leiden om kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Dat kunnen lespakketen zijn, schoolmeubilair, computers, maar ook scholen en hostels. Soms is financiering van een waterput nodig omdat in een dorp deze basisvoorziening niet aanwezig is. Of een bijdrage aan een theeplantage om gezinnen aan wat inkomen te helpen. Want de aanwezigheid van elementaire basisvoorzieningen is een belangrijke voorwaarde om naar school te kunnen gaan.

Het Vekemans Fonds besteedt 95% van de inkomsten aan het goede doel. Dit kan alleen maar omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt.

Vekemans projecten in India