Op zaterdag 18 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur zal de Parochie St. Odulphus van Brabant in vervolg op vorig jaar weer een kledinginzameling houden t.b.v. het Pastoor Vekemansfonds.
Inzameling geschiedt vanuit Pastoraal Centrum aan de Nieuwstraat 17 in Oirschot.

Naast kleding is ook ander textiel en bv schoeisel welkom (zie afbeelding wat wel en niet ingeleverd mag worden). Het is belangrijk dat u het schoon en droog en in een gesloten plastic zak inlevert.
Bestuursleden van het Vekemansfonds en andere vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de spullen in dank aan te nemen.

In Veldhoven is het Vekemansfonds door de gemeente Veldhoven aangewezen als de enige inzamelaar van kleding. Daarvoor staan er in Veldhoven ruim 30 kledingcontainers die wekelijks geleegd worden.
Maar het Vekemansfonds is ook actief in een aantal andere Kempengemeenten. Er staan bijvoorbeeld ook containers in Steensel, Reusel en Eersel.

De opbrengst van de ingezamelde kleding, jaarlijks ongeveer 50.000 euro, gaat naar projecten van de zusters Ursulinen in India. Zij dienen elk jaar enkele projecten in die door het bestuur van het Vekemansfonds beoordeeld worden. Deze aanvragen variƫren van de bouw en/of van een hostel waar de kinderen door de week kunnen verblijven, een aanbouw van een Highschool, de aanschaf van een schoolbus, schoolmeubilair en computers tot het verzorgen van naailessen, lesgeld voor vervolgopleidingen voor jonge meisjes en het betalen van een dokter in een door het fonds gefinancierd gebouw.

Regelmatig wordt er een bezoek gebracht aan de zusters in India om de voortgang van de projecten met eigen ogen te bekijken en om hen te steunen bij het werk wat zij doen voor de armste kinderen die zonder hun inzet geen toekomst hebben anders dan op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden.

Naast de opbrengst van de ingezamelde kleding worden er 150 jonge kinderen in India jaarlijks gesponsord door inwoners uit onze regio om hen de mogelijkheid te geven naar school te gaan.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsorouders voor de kinderen in India.

Daarnaast worden er giften van bedrijven en particulieren ontvangen die ook rechtstreeks naar India gaan.

Wij hopen, dat weer heel veel inwoners van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen kleding beschikbaar stellen voor de armste der armen kinderen in India.

Iedereen die kleding inlevert ontvangt een gratis lot. Voor de winnaars zijn wederom mooie prijsjes beschikbaar. Deze en andere prijzen zijn gratis beschikbaar gesteld door bedrijven en organisaties.