Op 31 december vierde zuster Philomina, provinciaal overste van Chhattisgarh, haar Gouden Jubileum. Zuster Philomina is al vele jaren onze contactpersoon in India en was meerdere keren in Oerle, ook al in de tijd van pastoor Vekemans. Omdat Corona in deze deelstaat momenteel niet erg heerst, was het mogelijk dit heugelijke feit te vieren met familie, de zusters, paters, kinderen en ouders. In een plechtige H. Mis op het binnenplein van drie grote scholen die bij het klooster staan, vond de huldiging plaats. Wij kregen het op film en talrijke foto’s te zien. Wat steeds opvalt is het kleurrijke decor waarin alles gebeurt en de mooie dans en zang zoals ze dat daar kunnen. Een geëmotioneerde zuster Philomina dankte allen die haar bijstaan en steunen en voor de zegening van God.