De bouw van het hostel in Borbam is begonnen, althans het grondwerk en het storten van de fundering. Het bouwen lijkt in principe hetzelfde te verlopen als bij ons maar daar is het uitsluitend met met menskracht.

Donated: €0,00
0 Donateurs

De zusters van Rajabari hebben gevraagd bij te dragen in een tractor met toebehoren. De plaatselijke bevolking is zo arm dat ze nauwelijks schoolgeld kunnen betalen. Om hen wat meer financiële armslag te geven is een tractor een nuttig werktuig voor het bewerken van de akkers voor de verbouw van rijst. Hierdoor kunnen ze meer rijst verbouwen en wat meer inkomen verwerven.

Your Donation
Gegevens
Betaling
Voorwaarden en condities